Elektrin
Realizacje

Firma w dotychczasowym zakresie działania wykonała szereg instalacji w częściowym lub generalnym zakresie. Wykonujemy wszelkie zlecenia w zakresie wykonania instalacji elektrycznych, energetycznych, sterowniczych, automatyki kontrolno pomiarowej i regulacyjnej.

 

-Wykonanie instalacji elektrycznych i kontrolnopomiarowych dla „ kotła parowego CKTI-75 nr3”, 

-„Instalacja demineralizacji wody kotłowej”,

-„Modernizacja systemów automatyki pomiarów , sterowania i wizualizacji węzła karbonizacji”, 

-Prace modernizacyjne turbozespołów TG-1 10MW TG-5 20MW TG-4 16MW” ,

-„Modernizacja głównej rozdzielni elektrycznej” ,

-„Wykonanie instalacji elektrycznej i układów wprowadzenia mocy generatorów elektrociepłowni o mocy 30MW” 

-„Firma Elektrin Wykonuje prace konserwacyjne systemów automatyki i sterowania” , „ Wykonanie podziemnego magazynu Ropy i Paliw”

 

- „Wykonanie i montaż rozdzielni SN 

- „Montaż instalacji elektrycznych i sterowniczych NN 

-„Montaż automatyki kontrolno-pomiarowej 

- „Montaż sprężonego powietrza

-„Montaż transformatorów SN 

- „Wymiana transformatora o mocy 1,6 MVA z zasilaniem 15KV i nowymi mostem szynowym na oddziale rafinerii oraz wymiana transformatora 630KVA z zasilaniem 15KV na oddziale Oczyszczalni Ścieków

-„Dostawa i montaż linii kablowej zasilającej 

-„Dostawa i montaż instalacji siłowej oraz sterowniczej urządzeń technologicznych młyna 

-„Wykonanie i montaż rozdzielni Siłowych i sterowniczych , montaż instalacji elektrycznych na oddziałach Silosy nasion , Tłocznia Oleju , Ekstrakcja Oleju , Rafineria Oleju , Transport Śruty , magazyn i rozlew oleju