Elektrin
Realizacje

Firma w dotychczasowym zakresie działania wykonała szereg instalacji w częściowym lub generalnym zakresie. Wykonujemy wszelkie zlecenia w zakresie wykonania instalacji elektrycznych, energetycznych, sterowniczych, automatyki kontrolno-pomiarowej i regulacyjnej.

1. Modernizacja kolumny destylacyjnej nr 3 w Z.P. Janikowo

Zakres prac:

 - rozbudowa szafy sterowniczej,

 - kupno, montaż, uruchomienie armatury AKPiA,

 - kupno, montaż tras kablowych,

 - kupno, ułożenie przewodów,

 - wykonanie instalacji sprężonego powietrza,

 - kupno, wymiana oświetlenia na obiekcie,

 - kalibracja, parametryzacja i uruchomienie pomiarów AKPiA,

 - prace programistyczne w sterowniku i na wizualizacji.

 

2. Modernizacja aparatu ABM-LCL B w Z.P. Inowrocław

Zakres prac: 

 - odtworzenie tras kablowych,

 - kupno, wymiana armatury AKPiA,

 - kalibracja, parametryzacja i uruchomienie pomiarów AKPiA,

 - kupno, wymiana oświetlenia na obiekcie.

 

3. Wykonanie instalacji AKPiA dla zmodernizowanych 2 węzłów pomiaru ciepła w Z.P. Inowrocław

Zakres prac:

 - prefabrykacja szafek pomiarowych,

 - montaż kabli grzewczych na rurkach impulsowych,

 - montaż koryt siatkowych,

 - kupno, ułożenie przewodów,

 - kalibracja, parametryzacja i uruchomienie pomiarów AKPiA,

 - prace programistyczne w sterowniku i na wizualizacji.

 

4. Odtworzenie linii kablowych na ECII w Z.P. Inowrocław

Zakres prac:

 - wykonanie projektu,

 - wykonanie tras kablowych,

 - ułożenie nowych kabli SN, NN,

 - wymiana skrzynek pośredniczących, sterowniczych,

 - pomiary, uruchomienia, rozruch.

 

5. Remont kalcynatora parowego A1.6020A w Z.P. Inowrocław

Zakres prac:

 - remonty kaset zasilających,

 - remonty silników elektrycznych,

 - kupno, wymiana oświetlenia na obiekcie,

 - kupno, wymiana urządzeń AKPiA,

 - kalibracja, parametryzacja i uruchomienie pomiarów AKPiA.

1. Modernizacja turbosprężarki TS-6 w Z.P. Janikowo 

Zakres prac:

 - kupno, wymiana kabli obiektowych,

 - kupno, wymiana armatury AKPiA,

 - kalibracja, parametryzacja i uruchomienie pomiarów AKPiA.

 

2. Remont kalcynatora parowego A1.6020B w Z.P. Inowrocław

Zakres prac:

 - remonty kaset zasilających,

 - remonty silników elektrycznych,

 - kupno, wymiana oświetlenia na obiekcie,

 - kupno, wymiana urządzeń AKPiA,

 - kalibracja, parametryzacja i uruchomienie pomiarów AKPiA.

 

3. Modernizacja ciągu destylacyjnego - B w Z.P. Inowrocław

Zakres prac:

 - odtworzenie szafy sterowniczej PLC,

 - odtworzenie tras kablowych,

 - odtworzenie okablowania obiektowego,

 - kupno, wymiana oświetlenia na obiekcie,

 - odtworzenie opomiarowania aparatów technologicznych,

 - prace programistyczne na obiekcie,

 - kalibracja, parametryzacja i uruchomienie pomiarów AKPiA.

 

4. Modernizacja kolumny karbonizacyjnej CL-3 w Z.P. Inowrocław

Zakres prac:

 - rozbudowa sterownika w szafie automatyki,

 - kupno, montaż, uruchomienie armatury AKPiA,

 - kupno, montaż tras kablowych,

 - kupno, ułożenie przewodów,

 - wykonanie instalacji sprężonego powietrza,

 - kupno, wymiana oświetlenia na obiekcie,

 - kalibracja, parametryzacja i uruchomienie pomiarów AKPiA,

 - prace programistyczne w sterowniku i na wizualizacji.

 

5. Modernizacja Instalacji chłodnicy gazu KDS A1.4290A w Z.P. Inowrocław

Zakres prac:

 - rozbudowa sterownika w szafie automatyki,

 - kupno, montaż tras kablowych,

 - kupno, montaż, uruchomienie armatury AKPiA,

 - wykonanie instalacji sprężonego powietrza,

 - kalibracja, parametryzacja i uruchomienie pomiarów AKPiA,

 - prace programistyczne w sterowniku i na wizualizacji.

 

6. Modernizacja wymiennika 3bar w Z.P. Janikowo

Zakres prac:

 - remont zaworów regulacyjnych,

 - przegląd napędów Sipos,

 - przegląd przepływomierzy,

 - przegląd czujników ciśnień,

 - przegląd czujników temperatur,

 - włączenie licznika do systemu SYNDIS ENERGIA.

 

7. Odtworzenie krystalizatora A3.1102 w Z.P. Inowrocław

Zakres prac:

 - remonty silników elektrycznych,

 - przegląd serwisowy falowników ABB,

 - przeglądy kaset rozdzielnicy,

 - demontaż/montaż kolidujących tras kablowych wraz z przewodami oraz ich zabezpieczenie,

 - wymiana uszkodzonych opraw oświetleniowych.

 

8. Wykonanie instalacji AKPiA dla zmodernizowanych 6 węzłów pomiaru ciepła w Z.P. Inowrocław

Zakres prac:

 - prefabrykacja szafek pomiarowych,

 - montaż kabli grzewczych na rurkach impulsowych,

 - montaż koryt siatkowych,

 - kupno, ułożenie przewodów,

 - kalibracja, parametryzacja i uruchomienie pomiarów AKPiA,

 - prace programistyczne w sterowniku i na wizualizacji.

 

9. Modernizacja kolumny karbonizacyjnej CL-7 w Z.P. Inowrocław

Zakres prac:

 - rozbudowa sterownika w szafie automatyki,

 - kupno, montaż, uruchomienie armatury AKPiA,

 - kupno, montaż tras kablowych,

 - kupno, ułożenie przewodów,

 - wykonanie instalacji sprężonego powietrza,

 - kupno, wymiana oświetlenia na obiekcie,

 - kalibracja, parametryzacja i uruchomienie pomiarów AKPiA,

 - prace programistyczne w sterowniku i na wizualizacji.

 

10. Modernizacja centralnej wymiennikowni ciepła w Z.P. Janikowo

Zakres prac:

 - prefabrykacja szafy sterowniczej,

 - montaż koryt siatkowych,

 - kupno, ułożenie przewodów,

 - kalibracja, parametryzacja i uruchomienie pomiarów AKPiA,

 - prace programistyczne w sterowniku i na wizualizacji.

1. Prace elektryczne przy wymianie wytwornicy pary

Zakres prac:

- wykonanie inwentaryzacji istniejącej instalacji siłowej i sterowniczej na kotle, i jego otoczeniu,

- rozłączenie kabli w rozdzielni i punktach pomiarowych,

- demontaż kabli z tras kablowych,

- demontaż istniejących tras kablowych, 

- demontaż rozdzielni siłowo-sterowniczej,

- demontaż instalacji oświetleniowej, 

- montaż nowych tras kablowych z koryt siatkowych, 

- wykonanie podestu pod nową rozdzielnię kotła, 

- montaż rozdzielni na podeście, 

- wykonanie zasilania nowej rozdzielni,

- podłączenie obwodów pomiarowych do rozdzielni, 

- odtworzenie instalacji oświetleniowej,

- wykonanie pomiarów.

 

 

2. Prace elektryczne związane z wymianą pomp w dziale Olejarni

Zakres prac:

 - wykonanie tras kablowych,

 - wymiana falownika,

 - podłączenie nowych pomp,

 - demontaż niepotrzebnych tras kablowych.

 

 

3. Prace elektryczne związane z rozbudową i przebudową wiaty załadunkowej przy Margarynowni

Zakres prac:

 - demontaże koryt,

 - demontaże kabli,

 - wykonanie tras kablowych,

 - ułożenie nowych kabli,

 - montaż kaset sterowniczych,

 - przeróbki w szafie sterowniczej,

 - sprawdzenia uruchomienia.